NOMADOGRAFIJA / Radionice kreativne komunikacije – plesna radionica

15.11.2014. u (All day)

Nomadografija u Karlovcu! 15.11.2014. 17h 

LOKACIJA: Mala scena Hrvatski dom

Nomadografija /  03.11.-03.12.2014.

03.11. SPLIT

voditelji radionice: Larisa Navojec i Sanja Fruehwald

15.11. KARLOVAC

voditelji radionice: Ivana Kalc i Nela Sisarić

17.11. RIJEKA

voditelji radionice: Iva Nerina Sibila i Melita Spahić Bezjak

29.11. VARAŽDIN

voditelji radionice: Aleksandra Imfeld i Tamara Curić

04. 12. ZAGREB

voditelji radionice: NDA CRO

CILJ RADIONICE: Kako stvoriti okruženje u svojoj okolini koje se bazira na povjerenju, otvorenosti za novo i dozvoli za grešku? Na ovoj radionici naš fokus  biti će u istraživanju komunikacije kao osnovnog elementa za kreaciju inovativne sredine. Kako je u suvremenom plesu komunikacija preko pogleda, dodira, pokreta, geste i artikulacije doživljenog osnovni način suradnje, razvijeno je mnogo alata i igara koje omogućavaju i hrane komunikaciju. To su alati koji hrane i kreaciju umjetničkih radova. Na ovoj radionici želimo podijeliti neka od tih znanja sa namjerom da polaznici dobiju tjelesno iskustvo  komunikacije u pokretu i da imaju mogućnost povratne informacije i razmišljanja, na koji način bi se neka od tih znanja mogla prenijeti u svakodnevni život.

SADRŽAJ RADIONICE: Radionica se sastoji od 5 do 7 jednostavnih vježbi, svaka  u trajanju od 20ak min. Ove situacije razvijene su iz osnovnih vježbi plesne improvizacije, a prilagođene su ne-plesačima.  Počinje se od laganog zagrijavanja i osvještavanja vlastitog tijela, a onda se postepeno fokus i percepcija okreće prema van; isprva prema jednom partneru, zatim prema više njih i na koncu prema cijeloj grupi. Unutar toga, radi se na vježbama povjerenja i vježbe prijenosa informacija pokretom. Sve vježbe prilagodljive su svim uzrastima i veličini grupe, izrazito su ugodne, zabavne i nanaporne. Ciljano iskustvo je zajedništvo, povjerenje, komunikacija. 

Projekti i programi Nomadografije održavajau se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH i Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i šport Grada Zagreba.

Nomadografija u Karlovcu : 15.11. 17 sati MALA SCENA HRVATSKI DOM

voditelji radionice: Ivana Kalc i Nela Sisarić

NELA SISARIĆ završila je studij kazališnih znanosti D.A.M.S. na Sveučilištu u Bologni, 2006. godine (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, Universita’ di Bologna). Pohađa specijalizaciju za redatelja/scenografa na Akademiji za dramsku umjetnost, Rim (Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico) u suradnji sa Teatro Metastasio u Pratu, Toscana 2007. Iste 2007. godine odlazi na poslijediplomski studij “Planiranje i upravljanje aktivnostima suradnje i obrazovanja za srednjeistočnu Europu i Balkan” i diplomira na temu izmjene dobre prakse Italija – Hrvatska na području kazališta inovacije.

Suvremenim plesom započinje se baviti još 1999. u Studiju za suvremeni ples Athena, Mala Scena Doma Mladih, pod vodstvom Kiline Cremone. Bavi se kazališnom i plesnom pedagogijom koja odstupa od tradicionalnog kazališta. Podučava osnove Axis Syllabusa, diciplinu “sigurnog” gibanja pod vodstvom mentora plesača i koreografa Frey Fausta. Od 2000. do 2007. bavi se eksperimentalnim i inovativnim kazalištem kao član nekoliko kazališnih skupina u Bologni. 2007. godine radi kao glavni asistent u tehničkom uredu i kao dio produkcijskog sektora na festivalu VIE SCENA CONTEMPORANEA u produkciji ERT – Emilia Romagna Teatro Modena na programu European Project on Culture 2007.

2008. radi sa Montažstroj na projektu Srce moje kuca za nju dok 2009. godine sudjeluje sa slovenskim plesačima Rosanom Hribar i Gregorom Luštekom na produkciji To whom it may concern u koprodukciji  Zagrebačkog plesnog centra i Festivala Fronta iz Slovenije.

Pohađala je razne radionice svjetskim kazališnih majstora kao što su Eugenio Barba, Alejandro Jodorowsky, Judith Malina (Living Theater), Romeo Castelucci (Societas Rafaello Sanzio), Simona Bertozzi, Umberto Eco (semiotika kazališta), Howard Katzfire, Ismael Ivo i drugi. Nekoliko puta gostovala je na radionicama prestižnog festival ImpulsTanz Fest i Nomadic Collage te usavršava i dijeli svoja promišljanja o novim strujama kulturnog menadžmenta i umjetničkog financiranja kao jedan od suorganizator mreže Nomad dance academy. Promišlja nove načine vertikalne i horizontalne organizacije u sistemima kulturne i umjetničke koordinacije i proizvodnje.

Umjetnički direktor međunarodnog festival IKS FESTIVAL u Splitu. www.iksfestival.eu

Član je strukovnih udruga UPUH – Udruga plesnih umjetnika Hrvatske i strukovne udruge Klub prvih pisaca – Društvo književnika za djecu i mlade

2014. Godine završila Akademiju za politički razvoj LAPR i stipendist Ministarstva kulture za EUNIC stipendije za mlade lidere u kulturi

Ivana Kalc - Žena, majka, plesačica. Od 2001 članica udruge Prostor+, u sklopu koje započinje svoju plesnu edukaciju. Nastavlja 2004 na SEAD-u (Austrija) i 2005 na privatnom sveučilistu Anton Bruckner (Institute for Dance Arts, Austrija). Nakon stečene diplome, živi i radi kao plesni pedagog u Austriji i Njemačkoj te surađuje u sa domaćim i inozemnim umjetnicima. 2008. godine osniva umjetničku organizaciju Kabinet. 2010. godine definitivno se vraća u Hrvatsku i potpuno se posvećuje djelovanju u području suvremenog plesa (umjetnički i pedagoški).