Premijera plesne predstave inspirirane Nikolom Teslom

9.12.2017. u 20,00

premijera plesne predstave insprirane Nikolom Teslom

'Ako želite otkriti tajne svemira, razmišljajte o njima kao o energiji, frekvenciji i vibraciji.' Nikola Tesla

Svjetlo i voda je multidisciplinarna plesna predstava i instalacija, potaknuta dalekosežnim vizijama Nikole Tesle.

Kao dvije temeljne životne supstance, svjetlo i voda su ovdje doživljeni pokretom u kojem je tijelo provodnik energije kojom misli, stvara i konačno – povezuje se i djeluje s drugima.

Predstava je stoga produkt intenzivnog rada i suradnje plesača, video umjetnika i glazbenika u procesu oblikovanja motiva frekvencije, vibracije, rezonancije, magnetskog polja, titraja energije te dualnosti pozitivnog i negativnog.

Rezultat je predstava koja poziva publiku na pokušaj doživljaja Teslinog uma.

                                 ... osjetite Teslinu viziju svijeta i onoga što je svijetu htio ostaviti.

Polazeći od  mašte i vizualizacije situacija i promišljanja ideja energije koreografska partitura proizašla je iz suodnosa, improvizacija i motiva vezanih uz ideje povezanosti svjetlosti, vode, energije te međudjelovanju svega postojećega. Svjetlost i voda, kao dvije temeljne životne supstancije, doživljene pokretom pojedinačno tijelo pozicioniraju kao provodnika energije ili snage misli. Ideja o međusobnoj povezanosti i međudjelovanju realizira se i u povezivanju različitih medija i disciplina. 

Koncept i koreografija:     Melita Spahić Bezjak                      

Plesna izvedba:     Maja Drobac i Melita Spahić Bezjak

Glazba i glazbena izvedba:     Ana Horvat, Deborah Hustić,  Valent Samardžija                    

Pokus s vodom:     Marina Petrović                                       

Video:      Majda Džanić Bogojević            

Oblikovanje svjetla:     Saša Bogojević

Dokumentiranje projekta:     Ivana Slunjski          

Suradnja na projektu:     Ivana Francišković Olrom             

Fotografija i dizajn:     Denis Stošić                         

Scenografija:     Jeffrey James

Produkcija: Melita Spahić Bezjak i Centar za plesnu i izvedbenu umjetnost F.R.E.E. D.A.N.C.E. Karlovac.

Financijska potpora: Ministarstvo kulture RH

Suradnička potpora: Radiona – udruga za razvoj uradi-sam kulture, Savez udruga Klubtura.

Zahvala: Plesnom centru TALA, Plesnom studiju Liberdance, Ateljeu suvremenog plesa i  Maloj sceni Hrvatskog doma na prostornoj potpori, Denisu Stošiću, Vladimiru Bezjaku i Jeffrey Jamesu za scenografska rješenja.