OTISNUTI POKRETI – UKLJUČIVANJE MLADIH KROZ UMJETNOST I KULTURU

Opći cilj projekta je socijalno uključivanje mladih u nepovoljnom položaju kroz razvoj kreativnih i socijalnih vještina i znanja putem umjetničkih radionica. Specifični cilj je pridonijeti razvoju individualnih sposobnosti sudionika – mladih u nepovoljnom položaju i njihovoj boljoj integraciji u društvo kroz kreativne i umjetničke aktivnosti te im omogućiti bolji pristup kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima.

Ciljana skupina projekta "Otisnuti pokreti" su mladi u dobi od 15 do 25 godina, njih ukupno 32, s naglaskom na mlade iz sustava socijalne skrbi. 

Tijekom 9 mjeseci za njih će se provoditi radionice keramoskulpture, umjetničke grafike i primijenjene grafike te radionice suvremenog plesa. Za iste korisnike u sklopu projekta organizirati će se niz izleta i događanja: posjetiti će Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu – odjel grafike, Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu, Gliptoteku u Zagrebu, sudjelovati će na otvorenjima izložbi u galeriji Vjekoslav Karas u Karlovcu i družiti se s likovnim umjetnicima te će posjetiti plesne festivale u Zagrebu i Karlovcu, Platformu mladih koreografa, Tjedan suvremenog plesa i predstave u sklopu Karlovac Dance Festivala.

Održati će se i dvije likovne kolonije, jedna na području Zaprešića, a druga u okolici Karlovca.

U sklopu završnog događanja u siječnju 2019. grupa s radionica suvremenog plesa izvesti će prigodnu predstavu, a sudionici radionica keramoskulpture te primjenjene i umjetničke grafike moći će izložiti svoje radove koje će realizirati u sklopu kreativnih, zabavnih i korisnih programa.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 832.676,58 HRK. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 707.775,10 HRK (85%). Iz državnog proračuna Republike Hrvatske je financirano preostalih 15%.

Projekt provodi udruga Carpe Diem s partnerima. Partneri su: Udruženje likovnih stvaralaca Zaprešić, Centar za plesnu i izvedbenu umjetnost F.R.E.E. D.A.N.C.E. Karlovac i Gradski muzej Karlovac.