SVJETSKI DAN PLESA 2014

Pripreme za veliki dogoađaj :)