Blog Post

Arhiva

Ideja Virtualni arhiv#Virtualni muzej pokušaj je arhiviranja i materijalizacije neuhvatljivog, ideja i koncepata rada i produkcija FreeDancea, a nalaze svoj temelj u estetici produciranih predstava, odnosno u promišljanjima i doživljajima pokreta i plesa u svijetu omeđenom fizikalnim zakonima.

Virtualni arhiv Free Dance-a zamišljen je kao incijativa arhiviranja plesa koja bi prerasla u Virtualni muzej. Uloga Virtualnog arhiva bila bi ne samo prezentacija dosadašnjeg rada i doprinosa suvremenoj plesnoj sceni već i edukacijski poligon koji bi korespondirao s potrebama i interesima mlađih generacija.

Želja nam je ujedno različitom arhivskom građom osnažiti i povećati vidljivost plesnih i izvedbenih kulturnih sadržaja, kreirati inovativne sadržaje te promicati nove pristupe u susretima publike i plesnih izvedbenih djela.  

Kao višegodišnji projekt Virtualni arhiv osigurati će javnu dostupnost umjetničkim i edukativnim sadržajima u digitalnom formatu.

Do sada smo uspjeli pripremiti jedan dio programske građe za Virtualnu arhivu (koji nažalost nije ostvario programska sredstva). U pripremi su pojedini audiovizualni i literarni radovi, kao i monografija Pravo na ples.

Sav dio materijalne građe je selektiran i arhiviran u Ateljeu suvremenog plesa i Info pointu Centra.

Digitalno obrađeni pojedini materijali biti će objavljivani na web stranici Free Dancea dok se ne ostvare mogućnosti za digitalnu arhivsku internet stranicu.