Blog Post

FREE DANCE U PROJEKTU SINIPARKSI

FREE DANCE U PROJEKTU SINIPARKSI

Siniparksi je projekt promicanja razvoja i širenja participativnih umjetničkih suradnji koje se temelje na ljudskom pravu na sudjelovanje u kulturi