Blog Post

Karlovac Dance Festival je u potrazi za volonterima

Free Dance i Karlovac Dance Festival pozivaju sve mlade i odrasle da se prijave za volontiranje. Od 04.08. do 04.09. 2020. volonteri će sudjelovati u pripremi i provedbenim aktivnostima međunarodnog festivala suvremenog plesa i izvedbenih aktivnosti KARLOVAC DANCE FESTIVAL 010.

OPIS VOLONTERSKIH AKTIVNOSTI:

  • pripreme i izvršne organizacijske aktivnosti (odnos s javnošću, marketinga i promidžbe, ureda za goste ili odjelu tehnike i produkcije)
  • pomoć prilikom registracije sudionika, umjetnika i ostalih suradnika festivala
  • pomoć u prenošenju i postavljanju materijala i stvari na festivalske lokacije
  • dijeljenje promotivnih materijala
  • sudjelovanje u organiziranju predstava i radionica festivala
  • sudjelovanje u pripremi javne komunikacije putem društvenih mreža i drugih medija.

Ako želite biti dio kreativnog tima i bogatog sadržaja festivala, steći bogato radno iskustvu u radu s profesionalcima te se dobro zabaviti, možete se javiti na email: info@freedance.hr ili na broj mobitela: 099 388 7207.

Karlovac Dance Festival je u potrazi za volonterima