Blog Post

Magnetsko polje igre #izvedbe, reprize i gostovanja#2022

Magnetsko polje igre, multidisciplinarna plesna predstava

izvedbe i reprize:

8. i 9. srpnja 2022. │ 19.30 │Tehnički muzej „Nikola Teslaˮ (demonstracijski kabinet Nikole Tesle) , Savska cesta 18, Zagreb

10. srpnja 2022. │20.00 │Stari grad Dubovac

Ideja i koncept: Melita Spahić Bezjak

Režija, dramaturgija: Mario Kovač

Izvođači /ce, suautori/ce: Melita Spahić Bezjak, Branko Banković, Larisa Lipovac Navojec, Mario Kovač

Glazba: Damir Šimunović

Kostimi: Ana Mikulić

Rasvjeta: Robert Pavlić

Dizajn: Hrvoje Jelinčić

Fotografija: Tomislav Sporiš

Premijera: 9 – 10. listopad 2021. Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb, 22. listopada 2021. Atrij znanja, Karlovac

Produkcija: Centar za plesnu i izvedbenu umjetnost „Free Danceˮ Karlovac // Koprodukcija: Plesni centar TALA // Predstava je nastajala u sklopu rezidencijskog istraživačkog festivala Platforma HR te rezidencije „Critical Movementˮ u Sofiji.

Pokroviteljstvo: Ministarstvo kulture i medija RH; Gradski ured za kulturu grada Zagreba // Financijska potpora: Zaklada „Kultura novaˮ

Nadovezujući se na prethodni koreografski rad Melite Spahić Bezjak, „Magnetsko polje igreˮ nastavlja propitivati i istraživati mogućnosti umjetničkih djela nadahnutih Nikolom Teslom koja ujedno mogu biti edukativnog i promocijskog karaktera te povezivati znanost, umjetnost i kulturu. Projekt okuplja tim suradnika, umjetnika i stručnjaka koji dijele i razmjenjuju pozitivna razmišljanja o znanstvenom diskursu te kazališni instinkt, istodobno se otvarajući prema lokalnoj zajednici.

Polazišta radnog procesa bila su: magnet, magnetsko polje, igra, frekvencija, Teslina životna priča, ostavština nama, pisani proces rada kao podsjetnik/putokaz inspiracijama, objekti i subjekti.

Polazeći od promatranja predstave kao eksperimenta koji teži pronalasku „izumaˮ u kojem se djelo promatra putem kreativnih jednadžbi, predložaka, formula, proces rada zaokružio se unutar vlastite procesne mape i formule koja je bila svojevrsni put suradničkom timu. Donoseći u radni proces objekte, priče, poeziju i glazbalo teremin, koji djeluje na principu magnetskog polja, svaka polazišna točka postala je dijelom jednadžbi i formula koje su se oblikovale tijekom istraživačkog procesa. Tako je dramaturgija eksperimenta postala dramaturgijom predstave (plesno-znanstveni eksperiment).

Struktura i proces eksperimenta čine strukturu predstave polazeći od jednadžbe magnetske indukcije: T = Wb/m².

Fotografija: Tomislav Sporiš

Informacije: info@freedance.hr

Organizacija i produkcija: Centar za plesnu i izvedbenu umjetnost F.R.E.E. D.A.N.C.E. Karlovac

Pokroviteljstvo i financijska potpora 2022: Ministarstvo kulture i medija RH

Suradnje: Tehnički muzej Nikola Tesla Zagreb, Gradski muzej Karlovac