Blog Post

Podrška i poticaj suvremenom plesu u Karlovcu!

Njegujući inovativne i interdisciplinarne pristupe, Free Dance se i ove godine usredotočuje na produkciju i distribuciju u području suvremenih umjetničkih plesnih praksi. Otklanjajući se od dominantnih koncepcija u produciranju novih plesnih i interdisciplinarnih radova, projektom se nastoji pridonijeti jačanju umjetničkih kapaciteta i sadržaja te promicanju suvremenoplesne umjetnosti i to produciranjem i distribuiranjem predstava Free Dancea te distribuiranjem programa drugih autora i skupina, kao i organiziranjem rezidencija i znanstveno-umjetničkih radionica. Time se, kao i inovativnim i angažiranim pristupom, snažno pridonosi daljnjem razvoju suvremenog plesa u lokalnoj i široj sredini te njegovoj važnosti na domaćoj i međunarodnoj kulturnoj sceni.

Tijekom 2021. realizirat će se ljetno i jesensko izdanje Karlovačkog plesnog festivala / Karlovac Dance Festival s naglaskom na obilježavanju desete festivalske obljetnice, izvedba virtualnog arhiva suvremenog plesa u Karlovcu, istraživanje i premijera u sklopu projekta „Skrivena rijekaˮ, reprize i gostovanja predstava „Vidljivo vrijemeˮ i „Rončić – umjetnik i doktor prirodnih znanostiˮ te edukacija i istraživanja u Ateljeu suvremenog plesa.

Projekt Supporting and stimulating contemporary dance! / Podrška i poticaj suvremenom plesu u Karlovcuˮ provodi se uz financijsku potporu Zaklade „Kultura nova”.

Realizaciju Karlovačkog plesnog festivala te pripremu predstave „Magnetsko polje igre”, koja je dio projekta „Skrivena rijeka”, financijski podupire Ministarstvo kulture i medija RH.