Blog Post

Promocija projekta RONČIĆ

RONČIĆ – umjetnik i doktor prirodnih znanosti

Promocija projekta @ KDF008

Utorak  11.12.2018. │16:30 sati │ Knjižnica za mlade Karlovac

Utorak  11.12.2018. │17:30 sati │Knjiguljica

Projekt RONČIĆ referira se na stoljeće voda i pretpostavlja jasno definirane aktivnosti koje se stavljaju u funkciju edukacije i rekreacije.

U fokusu projekta, rončić (poznat i kao vodenkos) predstavlja simbol klimatskih promjena i stanja rijeka uslijed antropogenih utjecaja.  Riječ je o ugroženoj vrsti ptice vodenih staništa čije posebnosti i fizičke prilagodbe inspiriraju umjetničke i znanstvene programe za djecu i mlade.

Plesni umjetnici i vrhunski stručnjaci prepoznaju neobični ples rončića kao alat za osvajanje javnosti. Njihova je težnja prenositi energiju prirode na najmlađu populaciju, a to namjeravamo ostvariti prigodnim plesnim radionicama i umjetničkim izvedbama te uključivanjem mladih u istraživačke i znanstvene programe.

Primarne ciljane skupine koje će se pritom educirati, djeca osnovnih i srednjih škola, mogu snažno utjecati na javnost i druge uključene korisnike: znanstvenu populaciju, javnu upravu i širu javnost za koje će nastupati u sklopu projektnih događanja. Najmlađa ciljana skupina sudjelovati će u plesnim radionicama i nastupati na plesnim predstavama u sklopu prigodnih obljetnica. Kreativnim pristupom i autorskim izričajima stvaraju se uvjeti za jedinstvene plesne izvedbe. Učenici osnovnih i srednjih škola aktivno će se uključiti u edukativne radionice te u istraživanja rončića i ekosustava rijeka u kojima obitava ta ptica.

Istraživanja će provoditi učenici uz mentore, istovremeno pripremajući radove za skup mladih istraživača u sklopu Festivala znanosti u travnju 2019. Završetak projekta obilježiti će se prigodnim programom uz plesnu predstavu. U sklopu projektnih aktivnosti svi će sudionici učiti zabavljajući se, istraživati prirodu i promovirati zaštitu rijeka. Promocija i vidljivost u ovom su projektu od izuzetne važnosti jer upravo intenzivno praćenje predviđenih nastupa od strane javnosti osigurava maksimalan učinak projekta.

Osnovni su ciljevi projekta doprinos razvoju tjelesnih i intelektualnih sposobnosti djece i mladih iz karlovačkih škola te njihovo aktivno uključivanje u umjetničke radionice i izvedbe te u znanstveno-istraživačke programe čija je primarna svrha zaštita zavičajnih rijeka i prirodnih vrsta koje ondje obitavaju.