Blog Post

„Refleksije i tragovi“, plesna multidisciplinarna predstava

Plesna predstava ”Refleksije i tragovi” dio je cjelovečernjeg završnog događanja projekta „Otisnuti pokreti“ Uključivanje mladih kroz umjetnost i kulturu.

Program završnog događanja, biti će organiziran u sklopu 14. Noći muzeja

01.02.2019. / Lokacija: Galerija Vjekoslav Karas, Ljudevita Šestića 3, Karlovac

20h izvedba plesne multidisciplinarne predstave „Refleksije i tragovi“ korisnika projekta, pod vodstvom plesne umjetnice Melite Spahić Bezjak.

21h Otvorenje izložbe radova, nastalih na radionicama tijekom provedbe projekta „Otisnuti pokreti“ pod vodstvom: Miroslava Škoc, Šimuna Tolić i Irene Škrinjar.
22h repriza plesne multidisciplinarne predstave „Refleksije i tragovi“ u izvedbi korisnika projekta.

Projekt „Otisnuti pokreti“ uključivanje mladih kroz umjetnost i kulturu provodi se tijekom 12 mjeseci od 8.02.2018. – 8.02.2019. godine, a sufinanciran je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta:
Carpe Diem Udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih.
Partneri na projektu: Udruga likovnih stvaralaca Zaprešić, Centar za plesnu i izvedbenu umjetnost F.R.E.E. D.A.N.C.E. Karlovac i Gradski muzej Karlovac.