Blog Post

RONČIĆ – umjetnik i doktor prirodnih znanosti

Centar Free Dance u sklopu svojih djelatnosti intenzivno priprema i provodi umjetničke, obrazovne i znanstvene projekte i programe za mladu populaciju, među kojima je i projekt RONČIĆ. U fokusu projekta je ptica riječnih staništa vodenkos ili rončić – zaštićena vrsta čije posebnosti i fizičke prilagodbe inspiriraju umjetničku plesnu predstavu i niz edukativno-znanstvenih i kreativnih programa za djecu i mlade. Rončić se doživljava i obrađuje u umjetničkom i znanstvenom pristupu, kao simbol klimatskih promjena i stanja rijeka uslijed antropogenih utjecaja. Primarni korisnici projekta su mladi učeničke dobi, umjetnici i uključeni suradnici, ali neposredni korisnik je i zajednica jer glavni je cilj projekta razvoj svijesti građana o zaštiti i očuvanju rijeka i riječnih staništa.

U ožujku 2019. učenici suradničkih osnovnih škola aktivno su uključeni u istraživanja rončića i ekosustava u kojima obitava ta ptica te istovremeno pripremaju radove za Skup mladih istraživača koji će se održati u sklopu prigodne obljetnice po okončanju pripreme učeničkih radova o rončiću i rijekama u kojima ptica obitava. Istraživanja i priprema radova provode se uz mentore iz udruge, vanjske suradnike i komentore iz suradničkih škola. Učenički radovi će se objediniti u prigodni Zbornik radova mladih istraživača.

  Istraživanja na Korani u Karlovcu u sklopu projekta RONČIĆ: učenici OŠ Dragojla Jarnević i OŠ Grabrik na terenu uz Koranu; analize voda i analize sedimenta

U travnju i svibnju održane su pilot radionice i aknetiranje građana o rončiću u okviru nekoliko događanja u gradu Karlovcu: tijekom manifestacije Proljetne promenade – u suradnji s Turstičkom zajednicom grada Karlovca, u sklopu Dana otvorenih vrata udruge Free Dance i u suradnji s JU Natura viva u okviru projekta “Žijeti s parkom” – u Vrbanićevom perivoju na Korani. S početkom nove školske godine u 2019. provoditi će se nove  edukativne i kreativne radionice na temu projekta. Najmlađa ciljana skupina sudjelovati će u plesnim radionicama i formirati će se grupa RONČIĆI koja će nastupati na plesnim predstavama u sklopu prigodnih obljetnica. Radionice, istraživanja i predstave vode plesni umjetnici i stručnjaci s iskustvom na projektima za mlade, članovi Free Dance-a i vanjski suradnici.

  Anketiranje građana i radionice RONČIĆ u Vrbanićevom perivoju

Projekt RONČIĆ referira se na stoljeće voda i pretpostavlja jasno definirane aktivnosti koje se stavljaju u funkciju razvoja svijesti zajednice o održivom gospodarenju rijekama kroz istraživanje i razvoj umjetničke plesne predstave te održavanje plesnih, kreativnih i edukativno-znanstvenih radionica. Uključeni umjetnici, stručnjaci i suradnici istovremeno su angažirani na edukaciji i rekreaciji djece i mladih, a oni pak postaju pravi promotori zaštite prirode i važnosti očuvanja rijeka. Glavna je povratna zadaća mladih koji se uključuju u projekt da svoja iskustva, stečena u sklopu istraživanja i radionica, prenose umjetnicima koji će nadalje znanja preuzeta od mlade populacije i dokumentirane prizore o rončiću i rijekama pretočiti u novu i jedinstvenu umjetničku predstavu. Projekt je zamišljen kao timski rad umjetnika s djecom i mladima. Mladi istraživači koji će biti dobro informirani o rončiću i njegovim staništima prenositi će svoja znanja na umjetnike i suradnike u pripremi umjetničke predstave. Informirati će ih o navikama, ponašanju i o posebnostima te ptice i njenih staništa, kako bi inspirirali umjetničke koreografije i elemente scene u razvoju predstave. Koncept umjetničke plesne predstave RONČIĆ – umjetnik i doktor prirodnih znanosti počet će se razvijati u sklopu rezidencije Kamenjak početkom kolovoza 2019. Plan je u narednom periodu usavršavati predstavu i održavati probe i na koncu produciranu umjetničku predstavu premijerno izvesti u studenom 2019. te je kasnije reprizirati u što većoj mjeri kako bi se ostvario željeni učinak popularizacije problema i razvoja svijesti građana o zaštiti i očuvanju rijeka.

Plesni umjetnici te znanstvenici i stručnjaci (članovi udruge Free Dance i vanjski suradnici) prepoznaju neobični ples jedinstvene ptice – vodenkosa ili rončića kao alat za osvajanje javnosti. Njihova je težnja prenositi energiju prirode na najmlađu populaciju i čitavu zajednicu, dinamičnim koreografijama inovativne umjetničke predstave te zabavnim aktivnostima i pokretima u sklopu radionica suvremenog plesa. Osobit utjecaj na javnost očekuje se od umjetničke plesne predstave te od izvedbi najmlađih članova udruge i zainteresiranih učenika iz suradničkih škola koji će nastupati u sklopu prigodnih obljetnica kao plesna grupa Rončići. Težnja je udruge Free Dance da nastavi s projektm Rončić i u 2020. godini te da završni dio projekta obilježi prigodnim programima povodom Dana zaštite voda u ožujku 2020. i Svjetskog dana plesa u travnju 2020. godine.