Blog Post

Završno događanje projekta „Otisnuti pokreti“ Uključivanje mladih kroz umjetnost i kulturu

Petak, 01. veljače 2019. godine

20h „Refleksije i tragovi“, plesna multidisciplinarna predstava

21h  Otvorenje izložbe radova projekta „Otisnuti pokreti“

22h Refleksije i tragovi“, plesna multidisciplinarna predstava

Lokacija: Galerija Vjekoslav Karas, Ljudevita Šestića 3, Karlovac

Izložbom će se prezentirati radovi korisnika projekta nastalih provedbom likovnih radionica, radionica grafike i keramoskulpture, te izvedbe plesne i multidisciplinarne predstave korisnika projekta. Projekt „Otisnuti pokreti“ uključivanje mladih kroz umjetnost i kulturu provodi se tijekom 12 mjeseci od 8.02.2018. – 8.02.2019. godine, a sufinanciran je u okviru Operativnog programa
Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta:
Carpe Diem Udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i
odraslih.
Partneri na projektu: Udruga likovnih stvaralaca Zaprešić, Centar za plesnu i izvedbenu umjetnost F.R.E.E. D.A.N.C.E. Karlovac i Gradski muzej Karlovac.

Program završnog događanja, biti će organiziran u sklopu 14. Noći muzeja, s početkom u 20h izvedbom plesne i multidisciplinarne predstave „Refleksije i tragovi“ korisnika
projekta, pod vodstvom plesne umjetnice Melite Spahić Bezjak.

U 21h slijedi otvorenje izložbe radova, nastalih na radionicama tijekom provedbe projekta „Otisnuti pokreti“ pod vodstvom: Miroslava Škoc, Šimuna Tolić i Irene Škrinjar.
U 22h slijedi repriza plesne i multidisciplinarne predstave „Refleksije i tragovi“ u izvedbi
korisnika projekta.