O FESTIVALU

Karlovac Dance Festival (KDF) pokrenut je 2011. u organizaciji Centra za plesnu i izvedbenu umjetnost F.R.E.E. D.A.N.C.E. Karlovac kao inicijativa i mjesto otvoreno za suradnje, te razmjenu iskustava i znanja, u cilju njegovanja i poticanja razvoja suvremene plesne umjetnosti. Projekt KDFa teži ostvarivanju i obogaćivanju društveno-kulturnih, odgojno-obrazovnih te kreativnih vrijednosti. Cilj KDFa jest u Karlovcu organizirati stvaranje i održavanje međunarodnog partnerskog plesnog projekta, sa naglaskom na produkcijsku platformu, multikulturalne i umjetničke suradnje, rezidencije, projekte istraživanja i otvoreni dijalog umjetnika, publike i nacionalnih i internacionalnih sudionika festivala.

 

 

F.R.E.E. D.A.N.C.E.

FREE DANCE je udruga za plesnu i izvedbenu umjetnost osnovana 2004. godine.
Primarna djelatnost je: plesna edukacija, organizacija, suradnja i produciranje plesno-izvedbenih projekata te razvijanje plesne umjetnosti.
Ciljevi trajnog karaktera: promicanje kulturnih i edukativno-plesnih ciljeva; ostvarivanje povoljnih uvjeta za razvoj suvremene plesne umjetnosti. Strategija projekta: kreativnost i istraživački rad; plesni razvojni programi.

 

KARLOVAC DANCE FESTIVAL 001

Internacionalna gostovanja │  produkcijska platfroma │ istraživački laboratorij suvremene plesne umjetnosti │ suradnje i dijalozi

KDF 001/’Otvorena vrata’

Međunarodni festival suvremenog plesa i izvedbenih umjetnosti

Organizator programa:       Centar za plesnu i izvedbenu umjetnost F.R.E.E. D.A.N.C.E.

Direktorica festivala:           Melita Spahić Bezjak

Projekt karlovačkog plesnog festivala teži ostvarivanju i obogaćivanju društveno-kulturnih , odgojno-obrazovnih te kreativnih vrijednosti. Osobita pozornost posvećuje se znanju i  identitetu karlovačke ali i hrvatske te svjetske  plesne scene.

Cilj KDF-a jest u Karlovcu organizirati stvaranje i održavanje međunarodnog partnerskog plesnog projekta,  te praćenje tokova u suvremenom plesu kako za gledatelje i građanstvo tako i za sudionike festivala.

Osobitost ovog kulturng projekta jesu:

neformalno obrazovanje djece, mladih i odraslih u polju suvremene plesne umjetnosti, neformalno obrazovanje publike te dostupnost informacija i edukacija
medjunarodna kulturna razmjena i suradnja te izmjena kontakata za ostale plesne umjetnike u Karlovcu
Protok informacija i komunikacija sa ostalim plesnim umjetnicima u gradu  tijekom održavanja programa

Izobrazba sudionika seminara i radionica te šire publike  kao i stvaranje novih koreografskih radova na temelju radionica i festivalske produkcije
Pisanje o plesu

Samim time projekt i festival jesu u skladu sa Europskom kulturnom strategijom:

“Kultura i kreativnost tiču se svakodnevnog života građana. To su važni okidači za osobni razvoj, socijalnu koheziju i ekonomski rast. No to znači i mnogo više: to su središnji elementi europskog projekta utemeljenog na vrijednostima zajedničke baštine, koja istovremeno priznaje i poštuje raznolikost”, EK Jose Manuel Barroso. ..’


CILJEVI PROJEKTA

1.Temeljni cilj festivala:

Multi-kulturalna produkcija i umjetničke suradnje na kojima će biti glavni naglasak  sa aktivnim uključivanjem i suradnjama različitih umjetničkih organizacija i umjetnika
Stjecanje profesionalnog iskustva u produciranju i organiziranju visoko kvalitetnog programa festivala kao i produkciji trans-nacionalnog multikulturalnog plesnog projekta
Ideja je i misao vodilja festvala internacionalna i nacionalna razmjena i izmjena iskustva

2. prikazivanje plesnih predstava hrvatskih autora

3. prikazivanje plesnih predstava inozemnih autora te edukativni i kreativni sadržaji vezani uz plesnu umjetnost

Jedan od ciljeva je i dugoročno osigurati da Karlovac bude centar za plesnu kulturu te time i promoviranje grada Karlovca u ovom segmentu umjetničkog stvaralaštva i prezentacije istog.

Cilj projekta je organizirati međunarodni plesni festival u sklopu plesnih rezidencija umjetnika koji bi se održavao u Karlovcu na više lokacija, a poslije završna predstava koja bi se u budućnosti izvodila u u zemljama partnera festivala ( RH, Engleskoj, Grčkoj, Basque Country, Italiji).

FESTIVALSKE LOKACIJE

Festival je prvenstveno zamišljen  da se većina programa odvija na otvorenim lokacijama grada Karlovca. Specifične lokacije: Karlovacka Zvijezda i njene ulice, parkovi, rijeka Korana,. Stari grad Dubovac, Korzo. Poseban naglasak stavlja se i na potrebu nedosatka izvedbenog prostora za plesne predstave u gradu Karlovcu.

PARTNERI 2011.g

Partneri u inozemstvu :

‘Veedha’ Umjetnička kazališna organizacija, direktor Rowan Thorpe, Atena, Grcka
Improvisamente, umjetnicka organizacija, Sardinija, Italija, director Carla Onni
Melita Spahic Dance, UK, London sa suradnicima :
Atxarte Lopez de Munain, Basque Country
Avatara Ayuso Dance >Company (UK/Spain)

Partneri u RH:

Studio 23, Karlovac, Promenada KLub, Kino Klub Karlovac

BUDUĆNOST I VIZIJA PROJEKTA

Pokretanje i organizacija festivala je projekt kojim bi se poticao razvoj suvremene plesne scene u  Karlovcu  i RH.

Misija KDF-a

Povećanje broja  publike suvremenog plesa.
Otvaranje inicijative za komunikacjom i povezanošću te otvorenost i pristup informacijama

Plesni odgoj i obrazovanje trebali bi pomoći u izgradnji osobnoga i kulturnoga identiteta grada Karlovca a time i njegovu promociju i afirmaciju ne samo u RH već i u inozemstvu. Sa već dosadašnjim postignućima ovaj projekt bi pokušao potaknuti stvaranje kulturne i plesne strategije u gradu Karlovcu i RH te otvoriti pitanje budućnosti profesionalne plesne scene  u Karlovcu kao i internacionalne afirmacije.
Dostupnost informacija i materijala o suvremenom plesu putem izložbi, predavanja, plesne biblioteke i videoteke te projekcija koje bi omogućile dostupnost edukativnih materijala